Avdelning

Logi -reception, bokning, grupp, städ, fastighet, vaktmästeri och ägarservice

Arbetsplats & kultur

Sälen

Arbetsplats & kultur

Jobbar du redan på Kläppen Ski Resort?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@klappen.se